سلامتی دخترا...

سلامتی دختراکه اگه نباشن تمام عروسکای دنیابی مادرمیشن!!

رنگای صورتی توی مغازه هاخاک میخورن!!

لواشک فروشیا ورشکست میشن!!

خونه سوت وکورمیمونه وکسی نیست جنگولک بازی دربیاره!!!

دیگه کسی نیس مامانا بهش غربزنن!!

پسرادققققققققق میکنن!!!

سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیس ازشون بترسه!

توی یخچالاجای سالاد خالی بود!!

واقعا عجب چیزی هستیمااااا!!!

خلااااااصه...

کوچه تنگه بله،دخمر قشنگه...بلللله!!!

جلوجلوروزتون مبارک...

/ 4 نظر / 34 بازدید
صبا

[تایید][قلب][گل]

علی

امروز روز توست ، امیدورام از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری و به تمام خواسته های زندگیت برسی

پدرام

روزتون با 2 روز تاخیر مبارک.

شوکران

سلام گرچه دیر شداماروزدخترمبارک نازنین عزیز عذرم رابپذیر[گل][گل][گل]