روزی......

روزی مخاطب تمام جمله هایت من بودم..

نمیدانی چه سخت است خلع مقام شدن...

ونمیدانی چه سختتر است دیدن ترفیع گرفتن دیگری...

/ 6 نظر / 33 بازدید
ehsan

[اوه][متفکر][رویا][نگران][اضطراب]

علی

مرسی از حضورت [گل] اپم

علی

بنام خدایی که همه ی دارایی من است... مغرورنیستم...فقط نیازی به حرف زدن باکسی نمیبینم...ازمن نرنج... من نه مغرورم ونه بی احساس... فقط دل خسته ام... دل خسته از اعتماد بیجا... متن پروفایلتون واقعا عالیه[گل]