خدایا...

خدایا...

دلم راکسانی میشکنند که هرگز راضی به شکستن دلشان نبودم...ازآدمهایت نمیگذرم...ازدل سنگشان...

حق من اینهمه تنهایی نبود...خدایامن باآدمهایت بدنبودم...امابد بودن آنها رابه تو واگذار میکنم...

/ 0 نظر / 34 بازدید