روزهای خوب من...

دلم برای روزهایی تنگ شده است....

که نمیشناختمت...

/ 4 نظر / 31 بازدید
kashef

دریغ! کز شبی چنین سپیده سر نمی‌زند* شبِ دندان‌درد سخت‌تر صبح می‌شود یا شب فکر و خیال؟ ...دست‌کم می‌توانی دندان‌دردت را صبح ببری پیش دندانپزشک. * سایه

علی

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــی

مهدی

خوش است اندوه تنهایی کشیدن اگر باشد امید باز دیدن...