دیگردلی ندارم...

دیگربه آنها که رفتند،نمی گویم برگردید...

دیگربه آنهاکه هستند،نمی گویم بمانید...

زیرادیگرمن دلی ندارم که وابسته شود...

آنراباتکه سنگی عوض کردم... 

/ 2 نظر / 33 بازدید
مونا

ممنون از اینکه به وبلاگم سر زدی

علی

چقدر دلتنگ حضورش هستم کاش تصویرش بام حرف میزد