غیرت...حسادت...؟؟؟

درمردها حسی هست که اسمشومیذارن غیرت...

و....

به همون حس درخانوما میگن حسادت...

اما من به هر دوشون میگم عشق...

تاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود...

/ 1 نظر / 32 بازدید
علی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل