تنهایی وبیکسی من...

تاحالا شده بری تواتاقت،دروببندی،لامپوخاموش کنی...

بری زیر پتو تابازم خودتوخالیکنی؟

بعدیادگذشته ها بیفتی...بخوای گریه کنی امانتونی...

بخوای هق هق بزنی ولی نشه...

صدای تیک تیک ساعت پتک بشه روسرت...

بغضتوقورت بدی...

اونوقت بفهمی که چقد بیکسی...

چقدتنهایی...

بین شلوغیه دورت حتی یه نفرم به داد بیکسی هات نرسه....

واقعا تاحالا شده؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 19 بازدید
علی

دلتنگی بد نیست یادگاری هستند از انان که دیگه پیشمان نیستند همینم غنیمته....

علی

چرا نگفتین لینکم کردین؟ منم با افتخار لینکتون کردم

علی

من خودم پر شده ام از تنهایی. تنهایی خیلی سخته اپم