یا ارحم الراحمین...

میخواستم بابت هرگناهی شمعی روشن کنم،سوختنش راببینم وجهنم رایادآورشوم،اماگناهانم آنقدرزیاد بودند که ترسیدم دنیارابه آتش بکشم...

خدای خوبم...

بابت هرشبی که بی شکرسربر بالین گذاشتم...

بابت هرصبحی که بی سلام به توآغاز کردم...

بابت لحظات شادی که به یادت نبودم...

بابت هر دلی که شکستم...

بابت هر گره که به دست توباز شد ومن به شانس نسبتش دادم...

بابت هرگره که به دستم کورشد ومقصرتورادانستم...

منوووووو ببخش خدای خوبم....

/ 1 نظر / 34 بازدید
ehsan

[رویا]