همه می خوانندجزتو....

امشبم آغوشت نیست,اما.... خیالت رابه آغوش میکشم... عطرتنت رامی بویم.... نوازش صورتت راباگونه هایم به هیچ نمیدهم... امشب اینگونه است.... فرداشب وشبهای دیگرراچه کنم؟؟؟؟ دلم میگیرد... وقتی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 37 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
مهر 93
10 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
19 پست